C2M-Management | Verandermanagement | Biomimicry

Verandermanagement boek

Boek verandermanagement: Het beest in uw organisatie

Het beest in uw organisatie, auteur Els Martijn, hiërarchische levensvormen

Het beest in uw organisatie, een verandermanagement boek

Lijkt uw organisatie op de stokstaartjes? Of meer op orang-oetans?
Natuurlijk is niet iedere organisatie een beestenbende maar we kunnen verrassend veel leren van de natuur over organisaties en veranderingen.

In dit zeer leesbare boek laat verandermanager Els Martijn zien welke lessen je als manager kan leren over het beest in de organisatie. Tien verschillende dieren laten zien hoe zij georganiseerd zijn en vooral ook hoe zij omgaan met bedreigingen en aanpassingen.

Een verfrissende manier om vat te krijgen op veranderingsbereidheid van uw medewerkers, inclusief praktische tips en achtergrondinformatie.

Achtergrond

Veranderen is een onderdeel van ons dagelijks leven. Organisaties voeren de ene verandering na de andere door (dynamisch veranderen) om de ontwikkelingen in de maatschappij en op het economisch front zo goed mogelijk te kunnen volgen. Ondanks dat we zo ervaren zijn geworden met veranderen, blijkt dat complexe verandertrajecten vaak mislukken. Iedere verandering vraagt namelijk om een specifieke aanpak, elke doelgroep vraagt om een andere benadering en emoties zijn goed zolang de medewerkers diep van binnen mee willen bewegen. Die combinatie van voorwaarden blijkt lastig te behalen, zeker omdat het idee van verandering bij het gros van de mensen instinctief weerstand oproept.

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden die irrationeel handelen, niet-lineair denken en chaotische vormen aannemen. Toch leren managers om rationeel te handelen volgens lineaire modellen en structuurmatig te werk te gaan. Mensen willen echter niet worden behandeld als grondstoffen of wegwerponderdelen, en ofwel weerstaan, stoppen of worden depressief wanneer ze op deze manier gemanaged worden.

Biomimicry komt van het Griekse bios wat leven betekent en mimesis, imitatie. Het is de wetenschap en de kunst van het imiteren van biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. Kijkend naar de natuur kunnen we nieuwe modellen en benaderingen vinden waardoor we complexe veranderingen op een andere manier kunnen vormgeven.

Bij veranderen gaat het natuurlijk altijd om de juiste communicatie (mensen willen weten “What’s in it for me?”), het geven van tijd om de verandering te kunnen begrijpen en het vraagt om inspanning van alle medewerkers om deze in te passen in de organisatie. Dit boek probeert met een knipoog de link te leggen tussen biomimicry en strategische veranderingen. Op deze manier hoop ik dat u oog krijgt voor de complexiteit van het succesvol implementeren van veranderingen.

Bestel hieronder uw boek:

Boek verandermanagement: Het beest in uw organisatie

 

 

Ebook-PDF
€9,95

 

Hardcover
€24,95

 

 

 

Auteur

Olifant Els Martijn (1967) heeft haar interesse en kennis van de natuur van huis uit meegekregen. Als gids bij Burgers’ Zoo kon zij haar kennis van de natuur in het algemeen en biomimicry in het bijzonder verder verdiepen en combineren met de meer dan 20 jaar ervaring als leidinggevende en project- en programmamanager bij veranderingstrajecten. Van oorsprong financieel geschoold, werd zij steeds meer generalist en is nu verandermanager met een master aan de VU te Amsterdam.

Als leidinggevende is zij altijd verbaasd geweest over hoe slecht projecten worden geïmplementeerd en strategische wijzigingen worden doorgevoerd. Dat komt vooral tot uiting in een project dat te duur, te laat en/of niet conform specificatie werd opgeleverd. De rol die de adviseurs hierbij spelen is haar een doorn in het oog: Zij hebben vaak veel te weinig kennis om de weerstand te verminderen en de verandering in goede banen te leiden.

Want verandermanagement is een vak. Als verandermanager moet je voelsprieten in de hele organisatie hebben, met iedereen kunnen praten en vooral de emoties van medewerkers de ruimte geven om de onvermijdelijke weerstand te kunnen laten verminderen. Met een template neerleggen, feiten opsommen, cijfers presenteren of een heisessie organiseren kom je er niet. Iedere verandering vraagt om een specifieke aanpak, elke doelgroep vraagt om een andere benadering en emoties zijn goed zolang de niet-veranderingsgezinden (meestal ronde 5%-10%) worden geïsoleerd.

Na 5 jaar werken in het buitenland voegde Els Martijn de daad bij het woord en startte een eigen verandermanagement bureau: C2M Management (Change to Move). Zij begeleidt organisaties bij verandertrajecten met name in de energiewereld, voedselindustrie, zorg (incl. E-health), autobranche en productiebedrijven. Met haar kennis van de natuur en brede ervaring in veranderingstrajecten zorgt zij dat organisaties en medewerkers meer grip op het veranderproces krijgen.

Verandermanagement boek, Het beest in uw organisatie, auteur Els Martijn, zelfsturende levensvormen

Het beest in uw organisatie, auteur Els Martijn, zelfsturende levensvormen