C2M-Management | Verandermanagement | Biomimicry

Biomimicry

Biomimicry en Verandermanagement

Biomimicry

Biomimicry (biomimetica) is de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën om menselijke toepassingen uit te vinden en te verbeteren.

 • Net als in het natuurlijke ecosysteem heeft een organisatie veel veerkracht, veroorzaakt door de complexiteit, diversiteit en eenheid van doelen, én
 • Net als in de natuur, indien de waarden/normen en doelen van alle stakeholders zijn afgestemd creëert de chaotische omgeving van diversiteit een natuurlijke samenwerking met een verenigd streven naar waarde creatie, mede door het streven naar flexibiliteit, aanpassingsvermogen en doelgerichtheid.

Biomimicry

Lessen uit de natuur zijn onder ander:

 • Het ecosysteem benut alle onderdelen;
 • Diversiteit en samenwerking is een noodzakelijkheid
  tot overleven;
 • Optimaliseren gaat voor maximaliseren;
 • Gebruik hulpmiddelen met mate;
 • Gebruik beschikbare informatie.

 

Toepassingen van deze lessen in een organisatie zijn onder andere:

 • Hoe complexer, hoe meer veerkracht, hoe langer
  het besluitvormingstraject;
 • Hoe meer specialisten des te minder flexibiliteit;
 • Bereidheid tot het sluiten van compromissen;
 • Wees creatief met hulpmiddelen;
 • Communiceer op verschillende manieren naar
  verschillende doelgroepen.

 

Biomimicry Vraagstukken die beantwoord kunnen worden door de toepassing van Biomimicry zijn onder andere:

 • Project excellence
 • Zelfsturende-teams
 • Organisatie-inrichting
 • Efficiënte processen
 • Samenwerkingstrajecten
 • Innovatie
 • Etc.

 

 

 

 

 

Vanuit de natuur leren we dat een eenduidige visie zorgt voor draagvlak, het bevordert intelligente zelfsturende-teams met gemotiveerde medewerkers in een veranderingsgezinde omgeving én promoot synergie tussen samenwerkende partners.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe mieren hun werk coördineren en organiseren of hoe het mogelijk is dat diversiteit in de natuur stabiliteit creëert?  Ervaart u een crisissituatie denk eens aan mieren en bijen, hoe acteren zij.

Diensten door ons aangeboden op het gebied van Biomimicry zijn onder andere:

  • Onderzoek hoe de natuur uw organisatorische vraagstuk heeft opgelost;
  • Strategisch advies over hoe uw organisatie de gevonden natuurlijke oplossing kan
   implementeren;
  • Begeleiding van uw personeel om de biologische aspecten in uw ontwerp mee te nemen
  • Workshops and trainingen aan uw personeel om Biomimicry te introduceren als
   innovatief gedachte goed
  • Events en lezingen.

 

Biomimicry

Folder Opleiding tot Biomimicry Business Change Manager
Business inspired by nature, blog van G. Hutchins

Wij kunnen veel leren van de natuur, tenslotte bestaat de natuur al
3,8 miljard jaar en heeft zij haar lessen geleerd:

“Absorb the lessons found in nature.”
Janine M. Benyus