C2M-Management | Verandermanagement | Biomimicry
  • verandermanagement

Verandermanagement nieuws


Terug naar boven


Terug naar boven

C2M Management

Ons logo staat voor de monarch vlinder, het symbool voor een veranderingsproces:
“Gezamenlijk energie opbouwen, een inspanning van het individu met uiteindelijk een schitterend resultaat en energie om weer duizenden kilometers te kunnen voortgaan.”

C2M Management is hét organisatieadviesbureau gespecialiseerd in verandermanagement en innovatie door te leren van de natuur. Dat betekent op een andere manier leren kijken, andere manier leren denken en gebaande wegen durven te verlaten. Loslaten was je hebt geleerd in je opleiding en met een vrije geest een probleem benaderen. Je laten inspireren door de natuur in ontwerp en oplossing.

Zie ook onze introductie op youtube

Veranderen is een onderdeel van ons dagelijks leven. Organisaties voeren de ene verandering na de andere door (dynamisch veranderen) om de ontwikkelingen in de maatschappij en op het economisch front zo goed mogelijk te kunnen volgen. Ondanks dat we zo ervaren zijn geworden met veranderen, blijkt dat complexe verandertrajecten vaak mislukken. Iedere verandering vraagt namelijk om een specifieke aanpak, elke doelgroep vraagt om een andere benadering en emoties zijn goed zolang de medewerkers diep van binnen mee willen bewegen. Die combinatie van voorwaarden blijkt lastig te behalen, zeker omdat het idee van verandering bij het gros van de mensen instinctief weerstand oproept.

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden die irrationeel handelen, niet-lineair denken en chaotische vormen aannemen. Toch leren managers om rationeel te handelen volgens lineaire modellen en structuurmatig te werk te gaan. Mensen willen echter niet worden behandeld als grondstoffen of wegwerponderdelen, en ofwel weerstaan​​, stoppen of worden depressief wanneer ze op deze manier gemanaged worden.

Biomimicry komt van het Griekse bios wat leven betekent en mimesis, imitatie. Het is de wetenschap en de kunst van het imiteren van biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken. Kijkend naar de natuur kunnen we nieuwe modellen en benaderingen vinden waardoor we complexe veranderingen op een andere manier kunnen vormgeven. Voor meer informatie check ook onze biomimicry website.

“In tijden van grote onrust, schuilt het gevaar niet in de onrust zelf, maar in het te lijf gaan met de logica van gisteren” zei managementgoeroe Peter Drucker in 2013. Professor Michael E. Porter gaf aan tijdens een conferentie in 2012: “De oude modellen van bedrijfsstrategie en het kapitalisme zijn dood. We zijn getuige van een paradigmaverschuiving van elkaar pijn doen naar elkaar de helpende hand toesteken.” Paradoxaal genoeg is de inspiratie om deze uitdagingen te overwinnen overal om ons heen te vinden: De Natuur.

Elk veranderingsproces is uniek, C2M Management werkt met de opdrachtgever samen en gebruikt daarbij de lessen vanuit de natuur (Biomimicry). Niet alleen vanuit metaforen maar ook door het verzamelen van informatie uit wetenschappelijk onderzoek, voorbeelden hiervan zijn:

    • Keuzes maken is voor bijen een competitief en snel proces is Bijenwaarbij het enthousiasme leidend is voor de uiteindelijke keuze.
    • Mieren organiseren het werk door de fitste het verst het veld Mieren in te sturen en de wat minder fitte aan het eind van de keten neer te zetten. Dit proces gaat vanzelf doordat de keten van activiteiten zichzelf organiseert door de wil van presteren en het respecteren van elkaars individuele krachten.
    • Diversiteit op de savanne is van levensbelang. Zo hebben Gnoes alle dieren een specifieke rol. Zo eten de zebra’s het bovenste stuk van het gras, de gnoes het korte gras dicht bij de grond en uiteindelijk eten de antilope het jonge nieuwe gras.
    • Het ecosysteem van de natuur is een schitterend voorbeeld slide-9voor de inrichting van een organisatie: .inspanningen zijn efficiënt, diversiteit en samenwerking bepalen de kracht en uiteindelijk is er geen afval. Geven en nemen is in balans.

 

Samen met de opdrachtgever gaan wij het proces van veranderen in op een pragmatische maar wel passende manier. Veranderen is een samenspel van mensen, middelen, processen en informatie. Een overzicht van al onze diensten en producten vind u op de volgende websites:

Organisatieadvies en verandermanagementOrganisatieadvies en Verandermanagement

 Biomimicry en veranderkunde

Biomimicry en Veranderkunde

C3M-Dashboard, projectmanagement softwareProjectmanagement Software


Terug naar boven

Opdrachten

Fusies en Integraties

Fuseren en integreren is een complex en delicaat proces.
Lees meer

Reorganisaties

Een reorganisatie is de manier waarop het werk is georganiseerd, ingrijpend veranderen.
Lees meer

Globalisering

Globalisering is een ingrijpend en tegelijkertijd ongrijpbaar proces.
Lees meer

Strategische vraagstukken

Hoe kan een organisatie extern waarde toevoegen en hoe kan dit intern worden ontwikkeld.
Lees meer

Efficiënt werken

Efficiënt zijn is een bepaalde kwaliteit van een prestatie tegen zo laag mogelijke kosten verkrijgen
Lees meer

Inrichtingsvraagstukken

Effectieve organisaties kunnen activiteiten efficiënter coördineren dan de markt.
Lees meer
Verandermanagement

Verandertrajecten

Wij helpen u als ondernemer door u te begeleiden met verandervraagstukken.
Lees meer
verandermanagement

Financiële vraagstukken

C2M Managemen begeleidt ondernemers met het opstellen van bedrijfsplannen en financiële overzichten.
Lees meer

Terug naar boven

Workshops en CursussenTerug naar boven